Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

  

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności
 z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
 
 
  Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2020r.
 
Wykaz materiałów i przyborów
 
Wytyczne na egzamin
 
 
 
Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu
określone w stosownych aktach prawnych:
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
 

  oraz w informatorach znajdujących się na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

 

Dodatkowe informacje ws. egzaminiu znajdują się w:  

Informacja o sposobie przeprowadzania ezgaminu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krok po kroku

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej

 

 

 

 

 

  

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Żbikowski
Liczba odwiedzin:13156