Kształcenie zawodowe

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE

Wszystkie wymienione dokumenty można pobierać w formacie .pdf na końcu artykułu w sekcji Pliki do pobrania

 1. Regulamin praktyk zawodowych w klasach technikum
 2. Terminarz praktyk miesięcznych - technikum 2022/23
 3. Umowa o praktykę miesięczną - technikum
 4. Dziennik praktyki zawodowej - technikum
 5. Dni i miejsca praktycznej nauki zawodu oraz ksztalcenia zawodowego praktycznego Branżowej Szkoły I Stopnia
 6. Plan ksztalcenia zawodowego praktycznego oddziałów budowlanych i elektrycznych
 7. Plan ksztalcenia zawodowego praktycznego oddziałów samochodowych
 8. Regulamin zajęć praktycznych w szkole branżowej
 9. Zaświadczenie dla pracodawcy o ukończeniu 36-miesięcznej pnz przez pracownika młodocianego - szkoła branżowa
 10. Zaświadczenie o przyjęciu ucznia na praktyczną naukę zawodu - pracownik młodociany- szkoła branżowa
 11. Karta oceny ucznia - pracownik młodociany - zajęcia praktyczne u pracodawcy - szkoła branżowa
 12. Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - pracownik młodociany

KURSY - DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE ZAWODOWE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Terminy turnusów dokształcania teoretycznego zawodowego młodocianych pracowników oraz dodatkowe informacje o Centrach Kształcenia Zawodowego znajdują się w plikach do pobrania na dole strony. 

KURSY - INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSC NAUKI, ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA