Kształcenie zawodowe

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE

Wszystkie wymienione dokumenty można pobierać w formacie .pdf na końcu artykułu w sekcji Pliki do pobrania

 1. Regulamin praktycznej nauki zawodu - Branżowa Szkoła I Stopnia
 2. Co powinienien wiedzieć uczeń, będący młodocianym pracownikiem?
 3. Regulamin praktyk zawodowych - technikum
 4. Dziennik praktyki zawodowej
 5. Umowa o praktykę miesięczną - technikum
 6. Terminy praktyk zawodowych - technikum
 7. Plan kształcenia zawodowego praktycznego klas budowlanych
 8. Plan kształcenia zawodowego klas samochodowych
 9. Rozkład zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu i kształcenia zawodowego praktycznego
 10. zaświadczenie dla pracodawcy (o ukończeniu 36-miesięcznej pnz)

KURSY - DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE ZAWODOWE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 1. Terminy turnusów dokształcania teoretycznego zawodowego młodocianych pracowników
 2. Informacje dotyczące miejsc nauki, zakwaterowań oraz wyżywienia
 3. Oświadczenie rodziców młodocianych pracowników przebywających w bursie lub internacie

KURSY - INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSC NAUKI, ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA