Kształcenie zawodowe

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE

Wszystkie wymienione dokumenty można pobierać w formacie .pdf na końcu artykułu w sekcji Pliki do pobrania

 1. regulamin praktycznej nauki zawodu (BSIS, ZSZ)
 2. co powinienien wiedzieć uczeń, będący młodocianym pracownikiem?
 3. regulamin praktyk zawodowych (T)
 4. dziennik praktyki zawodowej
 5. Umowa o praktykę miesięczną - technikum
 6. terminy praktyk zawodowych
 7. plan kształcenia zawodowego praktycznego klas budowlanych i samochodowych
 8. rozkład zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu i kszt. zaw. prakt.
 9. zaświadczenie dla pracodawcy (o ukończeniu 36-mies. pnz)

KURSY - DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE ZAWODOWE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 1. terminy turnusów dokształcania teoret. zawod. młodocianych pracowników
 2. informacje dot. miejsc nauki, zakwaterowań oraz wyżywienia
 3. oświadczenie rodziców młodocianych prac. przebywających w bursie lub internacie

KURSY - INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSC NAUKI, ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA