Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Informacja o projekcie

Projekt: ,,Od teorii do praktyki”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.04.01-02-0030/17

Całkowita wartość projektu: 5 060 400,86 zł

Kwota dofinansowania: 4 807 379,84 zł

Beneficjent: Powiat Zgorzelecki

INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Nazwa Programu Operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata

2014-2020

1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej:

10 Edukacja

1.3 Numer i nazwa Działania:

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb

rynku pracy

1.4 Numer i nazwa Poddziałania:

10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb

rynku pracy - konkursy horyzontalne

1.5 Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego:

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie  przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania

umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

                  

Projekt jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (ZSP) – technikum i szkoły branżowej .W projekcie weźmie udział 80 uczniów (10K) w nowo tworzonych zawodach (klasy  patronackie)  elektromechanik 16U, elektryk 16U, kierowca mechanik 16U, mechanik – monter maszyn i urządzeń 16U oraz mechaników pojazdów samochodowych.

 Z diagnozy potrzeb przeprowadzonej w ZSP wynika, ze uczniowie wymagają poszerzenia treści przewidzianych podstawą programową poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych pozwalających zdobyć  dodatkowe uprawnienia. W przypadku kursów uczniowie otrzymają certyfikaty. Zadanie uwzględnia także wycieczki zawodoznawcze dla uczniów.

Szczegółowy wykaz zajęć dla uczniów planowanych w uzasadnieniu kosztów. 

I. Kursy zawodowe 1 edycja:

1. prawo jazdy B, 60h/20U

2. spawacz metodą MIG,145h/11U

3. wózki widłowe,48h/28U

4. księgowość komputerowa,40h/7U

5. projektowanie komputerowe Autocad 40h/12U

6. wycieczki zawodoznawcze: 6 grup po 16 osób z 5 branż;

Zadania realizowane w ramach projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Zadanie I. Doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Zadanie II. Organizacja staży zawodowych u przedsiębiorców dla 64 uczniów/uczennic oraz nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Zadanie III. Organizacja staży zawodowych u przedsiębiorców dla uczniów/uczennic oraz nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Zadanie IV.  Stypendia dla 25 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Zadanie V. Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-19
Data publikacji:2019-09-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mirosław Sadowski
Liczba odwiedzin:5242