Egzamin maturalny

Harmonogram MATUR 2017:

 

 

Opłaty za egzamin maturalny

Informacja o opłatach -> Informacja o opłatach

- załącznik 26a - Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny -> załącznik 26a - Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny

- załącznik 26b - Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny -> załącznik 26b - Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

nr rachunku:

NBP Oddział Okręgowy Wrocław

90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

Uwaga: konieczny dopisek: Opłata za egzamin maturalny.

Należy pamiętać o przesłaniu zał. 26a wraz z dowodem wpłaty.